PRAVIDLA

1. Vyberete si vhodné místo ke hře.

 – většinou rovný a přiměřeně velký stůl.

2. Rozlosujte nebo určete si mezi sebou pořadí hráčů.

– většinou po směru hodinových ručiček, zleva doprava.

3. Vyberte si tematický okruh karet na hru

(máte-li více balíčků karet nebo sadu).

– jednoduše podle názvu sady nebo barvy karet.

4. Rozmístěte určenou hromádku karet po stole dle vybrané možnosti hry.

Hra A – Chaos:  Karty se zamíchají a všechny s obrázky nahoře

se volně rozmístí po hrací ploše.

Hra B – Přehled:  Karty se zamíchají a všechny s obrázky nahoře

se rovnoměrně rozmístí po ploše.

Hra C – Kupka:  Karty se zamíchají a celý balíček s obrázky nahoře

se položí na střed hrací plochy.

5. První z hráčů (podle dohodnutého pořadí) si vybere

včas (do 3-5 sekund) libovolnou kartičku, a to tak, aby všichni spoluhráči viděli obraz (ukáže na ni). Všem oznámí co je na vybrané kartě. Pokud ostatní hráči s odpovědí souhlasí, hráč si kartičku ponechá a může hrát další hráč.

V případě, že ostatní hráči nevědí co je na kartě, nemůžou potvrdit správnost odpovědi hráče, hráč otočením karty zjistí správnou odpověď. Odpoví-li hráč špatně, kartička se vyřadí ze hry.

6. Hra končí, když je hrací plocha prázdná.

– vyhrává ten, kdo získal nejvíce kartiček.

Počet karet = počet bodů.